energizado por probono.net
Tamaño del texto: A A A

LawHelpNY.orgNew York

Pag-slam (Slamming): Pagpapalit ng Iyong Awtorisadong Kumpanya ng Telepono Nang Walang Pahintulot

Authored By: Federal Communications Commission
Read this in:
English
Spanish / Español
Korean / 한국어
Russian / Pусский
Vietnamese / Tiếng Việt
Chinese (Traditional) / 中文

Ang "pag-slam o slamming" ay ang ilegal na gawain ng pagpapalit sa kumpanya ng tradisyonal na wireline na telepono ng consumer para sa lokal, lokal na toll, o long distance na serbisyo nang walang pahintulot.

Link: www.fcc.gov

Last Review and Update: Mar 19, 2019