energizado por probono.net
Tamaño del texto: A A A

LawHelpNY.orgNew York

Đổi Hãng (Slamming): Chuyển Đổi Công Ty Điện Thoại Được Ủy Quyền Của Bạn Mà Không Có Sự Cho Phép

Authored By: Federal Communications Commission
Read this in:
English
Spanish / Español
Korean / 한국어
Russian / Pусский
Tagalog / Pilipino
Chinese (Traditional) / 中文

"Đổi hãng" là hành vi bất hợp pháp chuyển đổi một một công ty điện thoại hữu tuyến truyền thống của người tiêu dùng dành cho địa phương, cước phí địa phương, hay dịch vụ đường dài mà không có sự cho phép.

Link: www.fcc.gov

Last Review and Update: Mar 19, 2019