LawHelpNY.orgNew York

Enfòmasyon sou aksè nan lang nan tribinal yo

Authored By: New York State Unified Court System
Read this in:
Arabic / العربية
English
Spanish / Español
Korean / 한국어
Polish / Język Polski
Russian / Pусский
Chinese (Traditional) / 中文

Si w bezwen yon entèprèt, tribinal la ap mete youn a dispozisyon ou gratis. Sa yon sèvis gratis pou moun ki itilize tribinal yo.

Last Review and Update: Jun 29, 2016