LawHelpNY.orgNew York

Informacje na temat dostępu do usług tłumaczeniowych w sądach

Authored By: New York State Unified Court System
Read this in:
Arabic / العربية
English
Spanish / Español
Haitian Creole / Kreyòl Ayisyen
Korean / 한국어
Russian / Pусский
Chinese (Traditional) / 中文

Jeśli potrzebuje Pan(i) tłumacza, sąd bezpłatnie zapewni pomoc. Usługa ta jest bezpłatna dla wszystkich osób korzystających z systemu sądownictwa.

Last Review and Update: Jun 29, 2016