energizado por probono.net
Tamaño del texto: A A A

LawHelpNY.orgNew York

Paghahanap ng tulong sa imigrasyon

Authored By: LASNNY in collaboration with LawHelpNY
Read this in:
English
Spanish / Español
Vietnamese / Tiếng Việt
Chinese (Traditional) / 中文

Babala: Ang mga notario público (o mga consultant sa imigrasyon) ay hindi maaaring magbigay ng payo sa imigrasyon.

Download

Last Review and Update: Feb 21, 2013